är en HMO eller PPO ett bättre val

Vi ställer ofta frågan om att gå med en HMO eller PPO. För en person att avgöra om en HMO eller PPO är bäst, måste de ha en tydlig förståelse av vad varje medel. En HMO och PPO är typer av vård planer som kunderna använder för att klara sina avgifter för olika hälso-ledningarna. Dessa hälso-ledningarna kan bestå av regelbundna läkarbesök, mediciner allergi, mödravård, tandvård och tjänster katastrof. Båda typer av täckning ange en viss kvot av medicinska räkningar att bolaget kommer att skydda. HMO är ett hem Maintenance Organization och PPO är för Preferred Provider Organization, nämligen.

Hur en HMO funktioner. HMO är inkluderade i ett nätverk. Varenda förslag har en lista med löntagare som arbetar inom detta nätverk grupp. Den skyddade personen är att samtycke till vård från allmänläkare i nätverket. I början, kommer antingen företag eller den skyddade välja en primärvård allmän läkare. Den stora omsorgphysician namn och nummer finns på kortet eller korrespondens. Den försäkrade måste se denna läkare för någon större omsorg nödvändighet. När behöver vård från en läkare utanför nätverket, då de behöver för att få ett godkännande. En försäkrad måste också få ett godkännande från sin primärvården allmänläkare för att få vård från en professionell. Denna typ av planen kommer att stödja övervakning innan den försäkrade kan besöka diskuterade läkare.

En fördel med att använda en HMO är att hela kostnaden sänks för personen. Dessa HMO: s täcker en stor del av den vård lagförslag. Nackdelen med att använda en är att åtgärder för vissa tjänster kan ta ett tag. Likaså finns det inte gott om rätt sort med dessa regler.

Sammansättning av en PPO. En PPO kommer att tillåta den försäkrade att välja någon läkare. Den allmänläkare kan antingen vara i nätet eller inte vara i ett. De kan på liknande sätt få de flesta övervakning utan användning av en referens. Den skyddade personen ska betala av sina allmänläkare en del av notan och PPO betalar resten.

Fördelen med att använda en PPO är att det finns ett större urval av leverantörer än med en HMO. Planen begränsar inte patientens val som med en HMO. Nackdelen med att använda en PPO är att ur fickan bekostnad är mycket högre för kunden.

Det slutliga beslutet. Efter att ha granskat detaljerna i HMO och PPO planer, ska en kund kunna göra ett bra val baserat på hans eller hennes behov. Om kostnaderna är den viktigaste frågan, kommer en HMO vara ett bättre val. Om valfrihet är en högsta prioritet, är PPO klokare val.