få bästa citat från topprankad livförsäkringsbolagen

Livförsäkring skyddar din familj i händelse av din död, ger en död förmån som kan betala av huset, täcka college undervisning, betala medicinska och begravning kostnader, och hjälpa familjen bo lösningsmedlet. Eftersom livförsäkring är så viktigt, vill du se till att du får den bästa citat från en topprankad livförsäkringsbolag.

få bästa citat

För att få bästa citat på din livförsäkring, följ dessa tips:

* Bestäm vilken typ av liv försäkring du vill. De två huvudsakliga typer av livförsäkringar är sikt och hela livet. Term är billigare eftersom det är livet täckning bara – när den försäkrade avlider förmånstagaren erhåller det nominella beloppet av politiken. Hela livförsäkring kombinerar livförsäkring med en investering komponent. En del av din premie betalar för försäkringen, medan resten investeras.

* Köp försäkring när man är ung och vid god hälsa, speciellt om du vill ha en livförsäkring. När man blir äldre din premiehöjningar.

* Använd inte tobak. Om du inte använder tobak, sluta.

* Om försäkringsbolaget kräver en medicinsk examen, schemalägga det för morgonen. Ditt blodtryck, kolesterol, och stress blir bättre då.

* Om möjligt, ansöka om försäkring mot slutet av ett kvartal eller år, då försäkringsbolagen försöker nå försäljningskvoter.

* Jämförelse butik. Priser för samma liv försäkringsskydd kan variera kraftigt, så kolla flera företag. Det bästa sättet att jämföra shop är att besöka en webbplats försäkring jämförelse där du kan få offerter från flera företag. På det bästa av dessa platser, kan du chatta med försäkring proffs på nätet som kommer att svara på dina frågor (se länken nedan).

Välj en topprankad företag

När du har ränta offerter från flera företag, du vill forska i företag så att du kan välja en topprankad företag. Internet är en stor källa för att undersöka betyg för försäkringsbolag. Två av de bättre platserna för att kontrollera ett företags rating är:

a.m. bäst (ambest.com)

F.M. Bästa priserna försäkringsbolag baserat på deras förmåga att betala ersättningar, deras kreditvärdighet, och deras förmåga att betala sina gäldenärer och lagerhållare.
.

din statens avdelning för försäkring

Alla stater har en Department of Insurance hemsida och de flesta lista klagomålen mot försäkringsbolagen. Om ditt tillstånd inte lista klagomål, kan du gå till California Department of Insurance hemsida – www.insurance.ca.gov – att få denna information.