tips om försäkring av ditt hem

Din inteckning långivare kräver normalt att du åtminstone har byggnader försäkring, men du skulle behöva fullständig hemförsäkring inklusive hemförsäkring för att täcka dina tillhörigheter samt själva strukturen i ditt hus. Men om du inte behålla ditt hem till en lämplig standard då du riskerar att kullkasta din försäkring, så att du kan betala för skador som orsakats av problem grundläggande underhåll kunde ha förhindrat.

Det finns några enkla åtgärder du kan vidta för att behålla ditt hem för att förebygga problem. Dessa kommer att hjälpa dig att uppfylla villkoren i din hemförsäkring och slippa hjälpa dig att undvika krångel skador och att behöva göra en reklamation.

För att förhindra att vatten orsakar fuktskador genom att sippra in i väggar, se till att hängrännor är fria från löv och skräp. Den fuktiga Kursen bör kontrolleras för att säkerställa att det inte är igensatt, eftersom detta kan också leda till fuktskador som kan vara besvärligt och dyrt att reparera.

Kontrollera taket regelbundet för saknade eller skadade plattor. Saknade eller skadade takpannor kan inte bara orsaka läckor, men kan också falla eller blåsa bort taket på människor och bilar nedan. Kontrollera din skorsten för blockeringar för att undvika skorstensbrand och för att förhindra fuktskador som kan uppstå om material bygga upp fukten mot dina väggar.

Undersök utsidan lacken på ditt hus för sprickor och slitna fläckar. Färgen skyddar väggar och trä fönsterkarmar från vädret, och det är mycket snabbare och billigare att reparera om du fånga det tidigt innan något vatten kan komma in och orsaka skada.

Du bör vara medveten om att några träd i närheten av din fastighet kan orsaka en hel del skada, till exempel om rötterna får in dina grundvalar. Titta efter eventuella skadade eller ruttna grenar som kan blåsa ner i höga vindar och orsaka skada eller skada ditt hem. Om en skadad träd kommer ner i en storm, och ditt försäkringsbolag anser att du borde ha haft trädet skära ned eller på annat sätt behandlas, kan de vägra att betala dig för kostnaden för eventuella reparationer. Det är upp till dig att se till att alla träd på din fastighet är ordentligt underhållna. Om du tror att någon av dina grannar träd kan skada din egendom så låt dem veta att de kunde vara ansvarig.

Inom huset, byt ut slitna eller skadade elkablar, och passar rök och kolmonoxid detektorer. Dessa är alla billiga saker att göra som kan spara dig mycket tid, besvär och kostnader i det långa loppet.

Slutligen, kom ihåg att meddela ditt försäkringsbolag om du gör några större hem förbättringar, annars om de är skadade du inte får täckas för ombyggnad eller reparation för förbättrade aspekter av ditt hem.