livförsäkring för familjen.

Livförsäkring ger ekonomiskt stöd till din familj eller nära och kära om du skulle avlida. Medan, tycker ingen att överväga konsekvenserna av deras bortgång, har det rapporterats att över 100.000 människor dör varje år av tillfälliga orsaker. Sjukdom är nu rankade högt på listan över orsaker också.

“Ställ frågan nu”.
“Vad kommer att hända med dem om jag inte längre runt för att ge för dem?”

Du kan inte få Livförsäkring efter en dödsolycka. Dessutom gäller samma sak att bli diagnostiserad med en dödlig sjukdom.
Detta är en viktig fråga som du borde fråga dig själv om du har familjemedlemmar som är beroende av din intjäningsförmåga.

Hur skydda din livförsäkring och ge till din familj?
Idag är de flesta familjer bor i ett hem med en stor inteckning. Det kommer normalt betyda din största skulden.
Skulle du dö i förtid, kan Livförsäkring användas för att betala av på lånet. Även ett stort antal familjer har en stor skuld kreditkort. Med din livförsäkring, kan du vara i något tvivel om att trycket från skuld kan uppfyllas genom din make varje månad.

Hur är det med barns utbildning?
Livförsäkring kan bidra till att ge för ditt barns individuella behov som han eller hon växer och främjar deras utbildning. Oftast, barn fortsätter på universitet och eller andra utbildningsprogram. Vissa familjer har barn med “särskilda behov” som kan innebära att betala för individuell handledning eller barntillsyn. Dessa utgifter kommer att fortsätta efter din förtida död. Livförsäkring kan också användas för att hjälpa till att ge de pedagogiska kostnader för undervisning, läroböcker, avgifter och uppehälle.

livförsäkring hjälper din partner
Livförsäkring kan hjälpa din partner att göra övergången från tiden för din död till tiden för en ny inkomstkälla. Du vill överväga hur stor inkomstkälla din partner behöver och hur länge innan en lyckad övergång till ny inkomstkälla kan göras. I allmänhet, när du blir äldre och inkomster från pensioner och social trygghet är närmare till hands, minskar ditt behov av livförsäkring. Därför, om du har kunnat bygga upp tillräckliga finansiella förmögenhet då, är ditt behov av livförsäkring nästan obefintlig.

“Det finns många sätt din livförsäkring kan bidra till att garantera trygghet för din familj”.